การรักษา โรคเชื้อราในช่องหู

  1. ถ้ามีการใช้ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะหรือยาสตีรอยด์ให้หยุดใช้
  2. ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน  เช็ดในช่องหูวันละ 3 – 4 ครั้ง
  3. ใช้ยาหยอดหูที่เข้ายารักษาโรคเชื้อรา เช่นโคล-ไตรมาโซล (clotrimazole) หยอดหูครั้งละ 4 – 5 หยดวันละ 3 – 4 ครั้งถ้าไม่ดีขึ้นใน1 สัปดาห์ หรือเป็นๆ หาย ๆบ่อยควรส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุ รวมทั้งตรวจ ระดับน้ำตาลในเลือด เพราะผู้ป่วยอาจเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวอยู่ก่อนก็ได้
[Total: 0 Average: 0]