logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ เยื่อแก้วหูทะลุ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / เยื่อแก้วหูทะลุ / อาการ เยื่อแก้วหูทะลุ

ผู้ป่วยจะมีอาการหูอื้อ หูตึง ซึ่งเกิดขึ้นทันทีภายหลังได้รับบาดเจ็บ บางรายอาจอาการปวดในรูหู หรือมีเลือด ไหลออกจากหู

[Total: 0 Average: 0]