การรักษา เยื่อแก้วหูทะลุ

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจให้การรักษา เบื้องต้นด้วยยาปฏิชีวนะ เช่นเพนิซิลลินวี อะม็อกซีซิลลิน หรืออีริโทรไมซิน กินป้องกันติดชื้อ

ถ้าเยื่อแก้วหูทะลุเป็นรูเล็กอาจปิดได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ต้องให้ยาปฏิชีวนะกินป้องกันการติด เชื้อ ควรห้าม ผู้ป่วยดำน้ำ หรือลงเล่นน้ำในสระหรือแม่น้ำลำคลอง และระวังอย่าให้น้ำเข้าหูเวลาอาบน้ำ

  • โดยทั่วไป ถ้าเยื่อแก้วหูปิดได้ก็มักจะหายขาด และไม่มีภาวะแทรกซ้อนตามมาแต่อย่างใด
  •  ถ้าเยื่อแก้วหูทะลุเป็นรูกว้างอาจต้องผ่าตัดทำเยื่อแล้วหูเทียม (tympanoplasty)
[Total: 0 Average: 0]