การรักษา แผลถลอกในช่องหู

ถ้าเป็นไม่มาก แผลถลอกอาจหายได้เองภายใน 2 – 3 วัน แต่ควรระวังรักษาความสะอาด อย่าลงดำน้ำ หรือเล่นน้ำในสระหรือแม่น้ำ ลำคลอง อาจใช้ไม้พันสำลี ชุบทิงเจอร์ใส่แผลสด (Merthiolated) หรือน้ำยาโดวิโดนไอโอดีนทาวันละ 2 – 3 ครั้ง ถ้าปวดให้ยาแก้ปวด ถ้ามีอาการติดเชื้อให้ยาปฏิชีวนะ เช่นไดคล็อกซาซิลลิน อีริโทรไมซิน 5 – 7 วัน

[Total: 0 Average: 0]