logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา แผลถลอกในช่องหู

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / แผลถลอกในช่องหู / การรักษา แผลถลอกในช่องหู

ถ้าเป็นไม่มาก แผลถลอกอาจหายได้เองภายใน 2 – 3 วัน แต่ควรระวังรักษาความสะอาด อย่าลงดำน้ำ หรือเล่นน้ำในสระหรือแม่น้ำ ลำคลอง อาจใช้ไม้พันสำลี ชุบทิงเจอร์ใส่แผลสด (Merthiolated) หรือน้ำยาโดวิโดนไอโอดีนทาวันละ 2 – 3 ครั้ง ถ้าปวดให้ยาแก้ปวด ถ้ามีอาการติดเชื้อให้ยาปฏิชีวนะ เช่นไดคล็อกซาซิลลิน อีริโทรไมซิน 5 – 7 วัน

[Total: 0 Average: 0]