สาเหตุทั่วไปของอาการนี​​้้

การเจ็บคออาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การใช้เสียงมากเกินไป แผลแสบร้อนจากอาหารที่เผ็ด ปากแห้งมาก หรือการนอนอ้าปาก

[Total: 0 Average: 0]