logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษาด้วยตนเอง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / เจ็บคอ / การรักษาด้วยตนเอง

การดื่มน้ำมากๆ การกลั้วคอด้วยน้ำเกลืออุ่น และในกรณีที่มีอายุมากกว่า 4 ปี การอมยาอมอาจช่วยลดอาการเจ็บคอได้ การใช้ยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน นาโพรเซน หรือพาราเซตามอล อาจช่วยได้เช่นกัน หลีกเลี่ยงการให้แอสไพรินแก่เด็กเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงและพบได้ยาก

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • มีเด็กที่มีอาการเจ็บคอซึ่งไม่ดีขึ้นหลังจากดื่มน้ำ
  • เป็นผู้ใหญ่ที่มีอาการเจ็บคอตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป
  • มีไข้ ผื่น หรือปวดข้อ
  • มีเลือดในเสมหะหรือน้ำลาย

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

[Total: 0 Average: 0]