logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ขี้หูอุดตันรูหู

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / ขี้หูอุดตันรูหู / สาเหตุ ขี้หูอุดตันรูหู

การอุดตันของรูหูเกิดจากการแคะหรือการทำความสะอาดบ่อยเกินไปเกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบ กระตุ้นให้ต่อมขี้หูสร้างขี้หูมากขึ้น และมีการสะสมของ ขี้หูเป็นก้อนแข็งจนอุดตันรูหูได้

[Total: 0 Average: 0]