สาเหตุ ขี้หูอุดตันรูหู

การอุดตันของรูหูเกิดจากการแคะหรือการทำความสะอาดบ่อยเกินไปเกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบ กระตุ้นให้ต่อมขี้หูสร้างขี้หูมากขึ้น และมีการสะสมของ ขี้หูเป็นก้อนแข็งจนอุดตันรูหูได้

[Total: 0 Average: 0]