การรักษา ขี้หูอุดตันรูหู

  1. ถ้าส่องไฟดูแล้ว เห็นขี้หูค่อนข้างหลวมไม่ แน่นมากให้ใช้ห่วงแคะหูหรือตะขอแคะขี้หูที่สะอาดค่อย ๆ เขี่ยขี้หูออก ถ้าเขี่ยไม่ออกหรือขี้หูแข็งให้ใช้น้ำเกลือนอร์มัล หรือน้ำสะอาดผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือที่มีอุณหภูมิ 37 ซ.ด ล้างออก (หลีกเลี่ยงการใช้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูงกว่า 37ซ.อาจกระตุ้นให้เกิดอาการวิงเวียนได้)
  2.  ถ้าไม่ได้ผล หรือมองเห็นขี้หูแข็ง หรือแน่นมาก หรือเขี่ยถูกเจ็บอย่าพยายามแคะให้ผู้ป่วยใช้ยาละลายขี้หู หยอดหูบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ นาน 3-5 วัน แล้วใช้น้ำหรือน้ำเกลือฉีดล้างออก
  3. ถ้ามีการอักเสบ ควรให้การรักษาแบบเดียวกับหูชั้นนอกอักเสบ
  4. ถ้าไม่ได้ผล ควรส่งให้แพทย์ทางหูคอจมูกใช้ เครื่องมือพิเศษช่วยนำเอาขี้หูออก
[Total: 0 Average: 0]