สาเหตุ โรคแอดดิสัน

                เกิดจากต่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมนสตีรอยด์ได้น้อยกว่าปกติ ตรงกันข้ามกับโรคคุชชิงที่สร้างฮอร์โมน มากกว่าปกติสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากต่อมหมวกไตส่วนเปลือก ถูกทำลายหรือฝ่อ เนื่องมาจากปฏิกิริยาภูมิต้านตนเอง อาจพบร่วมกับต่อมไทรอยด์อักเสบ ภาวะขาด พาราไทรอยด์ เบาหวาน ผมร่วงเป็นหย่อมไม่ ทราบสาเหตุ เป็นต้น

                ส่วนน้อยอาจเกิดจากเป็นวัณโรคของต่อมหมวกไต หรือมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น (เช่น ปอด เต้านม)โรคติดเชื้อราของต่อมหมวกไต (ในผู้ป่วยเอดส์) หรือ อาจเกิดจากยา (เช่น คีโตโคนาโซล ไรแฟมพิซิน) เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]