การรักษา โรคแอดดิสัน

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล มักจะวินิจฉัยโดย การตรวจเลือด (พบระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนสตีรอยด์ต่ำระดับโซเดียมในเลือดต่ำ  ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เอกซเรย์ปอด (เพื่อตรวจดูการติดเชื้อวัณโรค หรือเชื้อรา หรือมะเร็ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคนี้) ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (เพื่อดูลักษณะผิดปกติ ของต่อมหมวกไต) และถ้าจำเป็นอาจต้องตรวจพิเศษอื่น ๆ

การรักษา ให้กินสตีรอยด์ทดแทน ได้แก่ ไฮโดรคอร์ติโซน (hydrocortisone) วันละ 30 มก. (20 มก.หลังตื่นนอนตอนเช้า10 มก.ตอน 18.00 น.) หรือเพร็ดนิโชโลน  วันละ 7.5 มก.(5 มก.หลังตื่นนอนตอน เช้า 2.5 มก. ตอน18.00 น.)

                ในรายที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำร่วมด้วย ให้กินยาเพิ่มอีกชนิดหนึ่ง ได้แก่ ฟลูโดรคอร์ติโซน (fludrocortisone) ขนาด 0.05-0.4 มก. วันละ 1 ครั้งหรือ วันเว้นวัน

                แพทย์จะนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามผลการรักษาโดย  การตรวจเลือดเป็นระยะ และปรับขนาดยาตามความ เหมาะสมในช่วงที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อ ได้รับบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด อาจจำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาให้สูงขึ้นตามความต้องการของร่างกาย

                นอกจากนี้ ถ้าพบว่ามีสาเหตุของการเกิดโรคนี้ ร้อนเจน เช่น การติดเชื้อวัณโรคหรือเชื้อรา ก็จำเป็นต้องให้ยารักษาโรคเหล่านี้ควบคู่กันไป

[Total: 0 Average: 0]