การรักษา โรคคุชชิง

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลภายใน 1 สัปดาห์   

                แพทย์จะวินิจฉัยจากประวัติและอาการของโรค เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่เกิดจากการใช้สารสตีรอยด์มากเกิน ซึ่งการตรวจเลือดมักพบว่ามีระดับคอร์ติซอลต่ำกว่าปกติ

                ในกรณีที่ไม่มีประวัติการใช้สารสตีรอยด์ ซึ่งมักมี สาเหตุจากเนื้องอกของต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง และ เนื้องอกส่วนอื่น ๆ แพทย์จะทำการตรวจระดับคอร์ติซอล ในเลือดและปัสสาวะ ซึ่งพบว่าสูงกว่าปกติ ตรวจระดับ เอซีทีเอช (ACTH) ซึ่งพบว่าต่ำในผู้ป่วยเนื้องอกต่อม หมวกไต และพบว่าสูงในผู้ป่วยเนื้องอกต่อมใต้สมอง และอาจทำการทดสอบที่เรียกว่า “Dexamethasone suppression test" และอาจจำเป็นต้องทำการถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาเนื้องอกต่าง ๆ

                นอกจากนี้อาจต้องทำการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ตรวจเลือด (พบน้ำตาลสูงไขมันชนิดแอลดีเอล และไตรกลีเซอไรด์สูง โพแทสเซียมต่ำ) เอกซเรย์ (พบร่องรอยกระดูกหัก หัวใจห้องล่างซ้ายโต นิ่วไต) 

การรักษาในรายที่มีสาเหตุจากการใช้สตีรอยด์ มากเกิน แพทย์จะยังคงให้ผู้ป่วยกินยาสตีรอยด์ เช่น เพร็ดนิโซโลน แต่จะหาทางค่อย  ๆ ลดขนาดของ ยาลงทีละน้อย และทำการตรวจวัดระดับคอร์ติซอลในเลือดเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีระดับต่ำ จนกลับสู่ระดับปกติในที่สุด  ซึ่งมักจะใช้เวลา นานเป็นปี จึงจะหยุดยาสตีรอยด์

                ถ้ามีสาเหตุจากการเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไต หรือต่อมใต้สมอง มักจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแล้ว ให้กินยาสตีรอยด์ทดแทนไปจนตลอดชีวิต เพราะภาย หลังการผ่าตัดร่างกายสร้างฮอร์โมนชนิดนี้เองไม่ได้

[Total: 0 Average: 0]