logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ต่อมไร้ท่อ  / ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ / สาเหตุ ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ

1.  ผู้ใหญ่ส่วนมาก มีสาเหตุจาการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (เช่น ผู้ป่วยที่เคยเป็นคอพอกเป็นพิษ หรือต่อมไทรอยด์โตมาก) แล้วตัดเอาต่อมพาราไทรอยด์ (ที่อยู่ใกล้ กัน) ออกไปด้วยจึงทำให้เกิดภาวะขาดพาราไทรอยด์ hypoparathy roidism) ต่อมนี้มีหน้าที่สร้างฮอร์โมรช่วยรักษาระดับของแคลเซียมในเลือดให้อยู่ในสมดุล เมื่อต่อมนี้ทำงานได้น้อยก็จะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งอาจแสดงอาการภายหลังผ่าตัดแล้วเป็นปีๆ ก็ได้ และอาจเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากภาวะขาดพาราไทรอยด์โดยไม่ทราบสาตุ ภาวะไตวายเรื้อรัง การใช้ยาาตุแคลเซียมได้น้อย โรคพิษสุราเรื้อรัง ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง ภาวะโลหิตเป็นพิษ ภาวะเลือดเป็นด่าง (alkalosis) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเป็นต้น

2.  ในทารกแรกเกิด ถ้ามีอาการภายใน 3 วัน หลังคลอด อาจมีสาเหตุจากมารดาเป็นเบาหวานหรือมีภาวะขาดพาราไทรอยด์ ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด ทารกคลอดก่อนกำหนด

ถ้ามีอาการหลังคลอดเป็นสัปดาห์ขึ้นไป อาจมีสาเหตุจากการให้ทารกกินนมวัวที่มีสารฟอตเฟตสูง ทารกมีภาวะลำไส้ไม่ดูดซึมแคลเซียม หรือเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากโรคอุจจาระร่วง ทารกมีภาวะขาดพาราไทรอยด์ หรือภาวะขาดวิตามินดี (โรคกระดูกอ่อน) หรือภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ (hypomagnesemia)

[Total: 0 Average: 0]