การรักษา ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ในรายที่มีประวัติการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (สังเกตเห็นรอบแผลที่คอ) อาจให้การรักษาเบื้องต้น ด้วยการฉีดแคลเซียมกลูโคเนต 10 มล. เข้าหลอดเลือดดำช้าๆ ซึ่งจะช่วยให้หายชักเกร็งทันที

ควรจะเจาะเลือดตรวจดูระดับแคลเซียม (มักจะต่ำกว่า 7.5 มก./ดล.) และทำการตรวจหาสาเหตุ

อาจต้องให้ผู้ป่วยกินเกลือแคลเซียม เช่น แคลเซียมกลูโคเนต เป็นประจำทุกวัน

ในรายที่เกิดจากภาวะขาดพาราไทรอยด์ อาจให้กินวิตามินดี เช่น แคลซิเฟอรอล (calciferol) ร่วมด้วยเป็นประจำทุกวัน ผู้ป่วยอาจต้องกินยาติดต่อกันตลอดไป โดยแพทย์จะนัดตรวจระดับแคลเซียมในเลือดเป็นครั้งคราว

ในรายที่มีสาเหตุจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ บางรายอาจมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำชั่วระยะหนึ่ง และอาจหายได้เอง แต่บางรายก็อาจเป็นถาวร ซึ่งต้องคอยกินยารักษาตลอดไป

[Total: 0 Average: 0]