สาเหตุ ภาวะบวมน้ำเหลือง

สาเหตุอาจเกิดมีตั้งแต่เกิด(congenital) หรือเกิดจากโรคที่ทำให้ท่อน้ำเหลืองผิดรูป
( acquired anomalies) สาเหตุที่พบได้บ่อยคือเกิดตามหลังการผ่าตัด และ ฉายแสงบริเวณเต้านม
แล้วไปรบกวนระบบน้ำเหลืองในบริเวณรักแร้ อันทำให้เกิดแขนบวมตามมาได้

[Total: 0 Average: 0]