logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ภาวะบวมน้ำเหลือง

  • มีอาการปวด, รู้สึกหนักๆ หน่วงๆ
  • เคลื่อนไหวลำบาก
  • มีการติดเชื้อซ้ำๆ ที่ผิวหนัง
  • ผิวหนังหนา และแข็ง
  • มีพังผืดเกิดขึ้นในผิวหนัง
  • ผิวหนังแข็งเป็นตะปุ่มตะป่ำ
  • มีน้ำเหลืองซึมออกจากผิวหนัง
[Total: 0 Average: 0]