อาการ ต่อมไทรอยด์อักเสบ

ต่อมไทรอย์อักเสบรื้อรังจากภูมิต้านตนเอง ผู้ป่วยจะมีอาการต่อมไทรอยด์โตแบบกระจาย มีลักษณะแข็งแบบหยุ่น ๆโดยไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด อาจโตอยู่ข้างเดียว (ซึ่งทำให้คิดว่าเป็นเนื้องอกไทรอยด์) ผู้ป่วยมักมีภาวะขาดไทรอยด์ ร่วมด้วย บางรายอาจมีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน นำมาก่อนในช่วงแรก แล้วจึงมีภาวะขาดไทรอยด์ตามมา

                ในรายที่เป็นต่อมไทรอยด์อักเสบหลังคลอด มักมีอาการคอพอกร่วมกับภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน หลังคลอด ประมาณ 1-6 เดือน ซึ่งจะเป็นอยู่นาน 1-2  เดือน แล้วต่อมาเกิดภาวะขาดไทรอยด์ตามมาในช่วง 4-8 เดือนหลังคลอด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะหายเป็นปกติได้ เอง แต่มีโอกาสกำเริบซ้ำในการคลอดบุตรครั้งต่อๆ ไป ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยจะกลายเป็นภาวะขาดไทรอยด์อย่างถาวรในที่สุด

ต่อมไทรอยด์อักเสบจากไวรัส ผู้ป่วยมักมีอาการ เกิดขึ้นฉับพลันด้วยอาการไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย คอโต เจ็บคอ ซึ่งอาจร้าวไปที่หู ขากรรไกร ท้ายทอย มักเจ็บมากขึ้นเวลาเงยคอไปข้างหลัง และทุเลาเวลาก้ม คอลงข้างหน้า อาการมักเป็นอยู่นานเป็นสัปดาห์ ๆ หรือเป็นเดือนๆ ในช่วงแรกอาจมีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงาน เกินร่วมด้วย  แล้วต่อมามีภาวะขาดไทรอยด์ ตามมา ซึ่งจะค่อยๆ  หายเป็นปกติได้เองในที่สุดซึ่งอาจใช้เวลานาน (2 – 3) เดือน ส่วนน้อยอาจมีอาการเกลับเป็นซ้ำ หรือกลาย เป็นภาวะขาดไทรอยด์อย่างถาวร

                ผู้ป่วยมักมีประวัติเป็นโรคติดเชื้อไวรัส (เช่น ไข้หวัด คางทูม  หัด) นำมาก่อน

ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดติดเฉียบพลัน มัก มีอาการไข้สูงฉับพลัน ร่วมกับเจ็บคอ คอโต เสียงแหบ กลืนลำบาก

ต่อมไทรอยด์อักเสบแบบรีเดล  ผู้ป่วยมักมีอาการคอโตเป็นก้อนแข็ง โตเร็วและไม่เจ็บ อาจโตเพียงข้าง เดียวหรือพร้อมกันทั้ง 2 ข้างก็ได้  และอาจมีอาการเสียงแหบ กลืนลำบาก หายใจลำบากร่วมด้วย ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยมีภาวะขาดไทรอยด์ร่วมด้วย น้อยราย ที่อาจมีภาวะขาดพาราไทรอยด์เนื่องจากมีภาวะเกิดพังผืด ของต่อมพาราไทรอยด์

[Total: 0 Average: 0]