อาการ โรคขาดวิตามินเอ

เริ่มแรกจะมีอาการตาฟางหรือมองไม่เห็นเฉพาะ ตอนกลางคืนหรือในที่มืด ๆ (แต่มองเห็นเป็นปกติใน เวลากลางวันและในที่สว่างๆ) เนื่องจากจอตาเริ่มเสื่อมต่อมาเยื่อตาขาวแห้ง เมื่อเป็นมากขึ้นเยื่อตาขาวจะย่น อยู่รอบ ๆ กระจกตาดำดูคล้ายเกล็ดปลา และกระจกตาดำซึ่งปกติสะท้อนแสงวาววับ จะแห้งและไม่มีประกายตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีเงินเห็นเป็นจุดใหญ่

[Total: 0 Average: 0]