การรักษา โรคขาดวิตามินเอ

              1.เมื่อเริ่มมีอาการตาบอดกลางคืน  หรือเริ่มมีเกล็ดกระดี่ขึ้นตาให้กินวิตามินเอชนิดแคปซูล (ขนาด 25,000 ยูนิต) วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1- 2 แคปซูล เป็นเวลา3 - 5 วัน (ในเด็กเล็กควรฉีกแคปซูลให้กิน) พร้อมกับให้วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง ถ้ามีวิตามินเอชนิดฉีดให้ขนาด 1 แสนยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่สะโพกครั้งเดียว เพิ่มเติมจากยากินดังกล่าว หรือถ้าไม่มียาวิตามินเอชนิดแคปซูล หรือชนิดฉีด ให้กินวิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม 1 ช้อนชาวันละ 3 ครั้ง หรือน้ำมันตับปลา (1,000 ยูนิต) วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 - 5 เม็ด ร่วมกับกินอาหารที่มีวิตามินเอ นาน 2 - 3 เดือน

             2. ถ้าไม่ดีขึ้นใน1สัปดาห์ หรือมีอาการอ่อนตัว ของกระจกตาดำให้ส่งโรงพยาบาล

3. ถ้ามีการติดเชื้ออักเสบ ให้ส่งโรงพยาบาลทันที ระหว่างที่เดินทางอาจให้กินวิตามินเอชนิดแคปซูล หรือ ฉีดวิตามินเอดังในข้อ1 ร่วมกับให้กินยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลินวี อะม็อกซีซิลลิน อีริโทรไมซิน ถ้าเด็กปิดตาแน่น อย่าพยายามเปิดตาเด็ก เพราะอาจทำให้กระจกตาดำแตกทะลุได้

[Total: 0 Average: 0]