สายตาเอียง

สายตาเอียง หมายถึง ภาวะที่แสงจากวัตถุผ่านเข้าสู่ตาไม่รวมเป็นจุดเดียวเช่นคนปกติ แต่แสงในแนวต่างๆ เช่น แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยงต่างก็แยกกัน รวมกันเป็นจุดในแนวของตัวเอง โดยแนวตั้งก็รวมกันที่จุดหนึ่ง แนวนอนก็รวมกันที่อีกจุดหนึ่ง ซึ่งแต่ละแนวอาจมีจุดรวมแสงตกข้างหน้าจอตา ตรงจอตา หรือหลังจอตาก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกระจกตามีความโค้งในแนวต่างๆไม่เท่ากัน จึงทำให้มีการหักเหของแสงต่างๆ กันไป ส่วนใหญ่มักเกิดร่วมกับสายตาสั้นหรือสายตายาว

สาเหตุ สายตาเอียง

ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกระจกตา ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด และไม่เป็นมากขึ้นตามอายุ นอกจากนี้อาจเกิดจากแผลเป็นที่กระจกตา ทำให้ความราบเรียบของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไป และทำให้มีการหักเหของแสงในแต่ละแนวแตกต่างกันไป

อาการ สายตาเอียง

ผู้ป่วยจะมีอาการสายตามัว มองเห็นไม่ชัด อาจเป็นลักษณะสายตาสั้นหรือสายตายาวก็ได้ ต้องหยีตาอาจมีอาการคอเอียงเพื่อให้การเห็นดีขึ้น บางรายอาจต้องเพ่งสายตาจนรู้สึกปวดเมื่อยตา ตาล้า หรือตาเพลีย

การรักษา สายตาเอียง

หากสงสัย ควรแนะนำไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล ถ้าเป็นสายตาเอียง ต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่นชนิดเลนส์ทรงกระบอก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึ้น บางรายอาจรักษาด้วยการทำเลซิก

[Total: 0 Average: 0]