สาเหตุ ต้อกระจก

  1. ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) เกิดจากภาวะเสื่อมตามวัย ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีจะเป็นต้อกระจกแทบทุกราย แต่อาจเป็นมากน้อยต่างกันไป เรียกว่า ต้อ กระจกในผู้สูงอายุ (senile cataract)
  2. ส่วนน้อยอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น
  • เป็นมาแต่กำเนิดซึ่งจะพบในทารกที่เป็นหัดเยอรมันแต่กำเนิด
  • เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ หรือกระทบกระเทือนที่ตาอย่างรุนแรง
  • เกิดจากความผิดปกติของตา เช่น ม่านตาอักเสบ ต้อหิน 
  • เกิดจากยา เช่น การใช้ยาหยอดตาที่เข้าสตีรอยอด์ หรือกินสตีรอยด์นานๆ การใช้ยาลดความอ้วนบางชนิด เป็นต้น
  • เกิดจากการถูกรังสีที่บริเวณตานานๆ (เช่น ผู้ที่เป็นมะเร็งที่เบ้าตาเมื่อรักษาด้วยรังสีบ่อยๆ) หรือถูกแสงแดดหรือแสง อัลตราไวโอเลต ก็อาจทำให้เกิดต้อกระจกได้
  • ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ หรือผื่นแพ้จากกรรมพันธุ์  ก็มักจะเกิดต้อกระจกก่อนวัยได้ภาวะขาดอาหารการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์จัด ก็อาจทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าปกติ
[Total: 0 Average: 0]