อาการ โรคกระจกตาย้วย

     อาการที่พบได้จากภาวะกระจกตาย้วย คือ เด็กวัยรุ่นที่มีสายตามัวลงๆ ร่วมกับเห็นภาพบิดเบี้ยว บางรายมีอาการเคืองตาแสบตา สู้แสงไม่ได้ มีสายตาสั้นและเอียงค่อนข้างมาก

[Total: 0 Average: 0]