อาการ ตาไวต่อแสง

ตาแพ้แสงสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ มาก่อน ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแตกต่างกันไป และบางรายอาจมีอาการตาแพ้แสงร่วมกับอาการอื่น ๆ ด้วย

โดยอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีตาแพ้แสง ได้แก่

  • รู้สึกไม่สบายตา ระคายเคืองดวงตา
  • ต้องหรี่ตาหรือหลับตาเมื่อสัมผัสแสง
  • แสบตา
  • ตาแดง
  • มีน้ำตาไหลออกมามาก
  • มีสารคัดหลั่งสีเขียวหรือสีเหลืองไหลออกจากดวงตา

ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของตาแพ้แสง และอาการที่ปรากฏร่วมกับตาแพ้แสงนั้นไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยอาจแตกต่างกันไปตามโรค ภาวะ หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของตาแพ้แสง

[Total: 0 Average: 0]