สาเหตุ จอตาลอก

อาจเกิดจากจอตารอยฉีกหรือเป็นรู ปล่อยให้ของเหลวของน้ำวุ้นลูกตาแทรกซึมเข้าไปเซาะให้จอตาลอก หรือจอตาส่วนที่ยึดติดแน่นกับส่วนผิวของน้ำวุ้นลูกตาถูกแรงดึงรั้งจากน้ำวุ้นลูกตา ทำให้จอตาหลุดลอกจาก ผนังลูกตา หรือมีสิ่งซึมเยิ้ม (exudation) สะสมอยู่ใต้ชั้นจอตา

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำวุ้นลูกตาด้านหลังที่เสื่อม ตามอายุมีการหดตัวและลอกออกจากจอตา (posterior vitreous detachment) เกิดแรงดึงรั้งต่อจอตานอกจากนี้ยังอาจพบได้บ่อยในผู้ที่มีสายตาสั้นเป็นเบาหวานที่มีโรคของจอตาแทรกซ้อนการได้รับบาดเจ็บที่ลูกตา การผ่าตัดต้อกระจกหรือภายในลูกตา การติดเชื้อหรือการอักเสบภายในลูกตา เนื้องอกหรือ มะเร็งที่เกิดภายในลูกตาหรือแพร่กระจายจากที่อื่น

[Total: 0 Average: 0]