การรักษา จอตาลอก

หากพบผู้ป่วยมีอาการมองเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบหรือแสงแฟลชถ่ายรูป ควรส่งโรงพยาบาลหรือ ปรึกษาจักษุแพทย์โดยเร็ว เพื่อทำการวินิจฉัยโดยการตรวจวัดสายตา ตรวจลานสายตา ความดันลูกตาใช้ เครื่องมือส่องตรวจจอตาบางครั้งอาจต้องทำการตรวจ 

การักษา ในรายที่เป็นเพียงจอตาฉีกหรือเป็นรูมักจะรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (laser surgery) ทำการปิดรูที่ฉีก หรือใช้วิธีจี้ด้วยความเย็น (freezing therapy) หรือ cryopexy) บริเวณรอบๆ รูหรือรอยฉีก เพื่อช่วยยึดจอตากลับเข้าที่

ในรายที่มีจอตาลอกจำเป็นต้องทำการผ่าตัดแก้ไขผลการรักษา ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่มีเพียงภาวะจอตาฉีกหรือเป็นรูหรือจอตาลอกระยะแรกเริ่มมักจะช่วยให้สายตาฟื้นตัวได้ดี แต่ถ้ารักษาในรยะที่จอตาลอกมากแล้วหรือมีเลือดออกหรือเป็นแผลเป็นแล้วก็ไม่ ช่วยให้สายตาดีขึ้น

[Total: 0 Average: 0]