สาเหตุ กุ้งยิง

กุ้งยิง เกิดจากต่อมเหงื่อหรือต่อมไขมันที่โคนขนตามีอาการอุดตัน และเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้แก่ เชื้อสแตฟีโลค็อกคัส เป็นส่วนใหญ่ จนกลายเป็นตุ่มฝีขึ้นมามักเริ่มจากการมีฝุ่นหรือเชื้อโรคเข้าตา แล้วใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตา ทำให้ต่อมที่เปลือกตาอุดตันและอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกวัย จะพบมากในเด็กอายุ 4 - 10 ปี

ปัจจัยที่เสริมให้เป็นกุ้งยิงได้ง่าย เช่น

  • ไม่รู้จักรักษาความสะอาด เช่นปล่อยให้ผิวหนังมือ และเสื้อผ้าสกปรก
  • มีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา เช่นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ตาเข เป็นต้น
  • สุขภาพทั่วไปไม่ดี เช่น เป็นโรคเรื้อรัง ขาดอาหาร ฟันผุ ไซนัสอักเสบ อดนอน เป็นต้น
  • มีภาวะที่ทำให้ติดเชื้อง่าย เช่น เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เบาหวาน กินยาสตีรอยด์นานๆ เป็นต้น
[Total: 0 Average: 0]