อาการ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ในรายที่เป็นไม่รุนแรงมักไม่รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติแต่อย่างใด บางรายอาจเพียงรู้สึกใจเต้นรัวหรือใจวูบหายไปบางจังหวะ โดยไม่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย และยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

                ในรายที่ชีพจรเต้นช้ามาก อาจมีอาการอ่อนเพลียสับสน เวียนศีรษะ เป็นลม

                ในรายที่ชีพจรเต้นเร็วมาก อาจมีอาการอ่อนเพลีย ใจสั้น หอบเหนื่อย เจ็บแน่นหน้าอก เวียนศีรษะ ศีรษะโหวง ๆ เป็นลม

                นอกจากนี้ อาจมีอาการแสดงของโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น เจ็บหน้าอกในโรคหัวใจขาดเลือด  มือสั่น เหงื่อออก น้ำหนักลดใน ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

[Total: 0 Average: 0]