logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ หัวใจเต้นช้า

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / หัวใจเต้นช้า / สาเหตุ หัวใจเต้นช้า

สาเหตุที่พบบ่อยหัวใจเต้นช้าอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น มีประวัติคนในครอบครัวมีอัตราการเต้นของหัวใจช้า สมรรถภาพร่างกายอยู่ในระดับสูง การหายใจแบบทำสมาธิ การนอนหลับ หรือผลข้างเคียงของยา

[Total: 0 Average: 0]