การรักษา หัวใจเต้นช้า

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • เวียนศีรษะหรืออ่อนแรง
  • เหนื่อยล้าเหนื่อยง่ายเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ
[Total: 0 Average: 0]