logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา หัวใจเต้นช้า

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / หัวใจเต้นช้า / การรักษา หัวใจเต้นช้า

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • เวียนศีรษะหรืออ่อนแรง
  • เหนื่อยล้าเหนื่อยง่ายเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ
[Total: 0 Average: 0]