logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ / สาเหตุ โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ

เมื่อโรคนี้มีสาเหตุเกิดขึ้นจากแบคทีเรีย ดังนั้นโรคนี้จึงเป็นที่รู้จักในชื่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เยื่อบุหัวใจ มีกรณีส่วนน้อยมากที่การติดเชื้อเกิดขึ้นจากเชื้อราหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อยได้แก่ สเตรปโตค็อกคัส และสแตฟฟีโลค็อกคัส ผู้ป่วยมักจะมีความพิการของลิ้นหัวใจอยู่ก่อน เช่น ลิ้นหัวใจพิการจากโรคหัวใจรูมาติก หรือลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น เมื่อร่างกายมีการติดเชื้อ เช่น เชื้อเข้าร่างกายขณะถอนฟัน เป็นโรคเหงือกอักเสบ ทำแท้ง ฉีด เฮโรอีน (ด้วยเข็มไม่สะอาด) หรือติดเชื้อจากการผ่าตัด เป็นต้น  เชื้อโรคก็จะผ่านกระแสเลือดเข้าไป ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจ ในที่สุดเชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

[Total: 0 Average: 0]