การรักษา โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ

โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจที่ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ ดังนั้นถ้าหากสามารถตรวจพบโรคเเละทำการรักษาได้เร็ว เป็นการลดความเสี่ยงที่โรคนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อร่างกายได้ คุณจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อและอาการเจ็บปวดของโรคที่เลวร้ายลงและก่อให้เกิดภาวะเเทรกซ้อนได้  และรักษาภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วมเช่น ภาวะหัวใจวาย ภาวะไตวาย อัมพาต โลหิตจาง เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]