การรักษา อ่อนเพลีย

แพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาที่สอดคล้องกับสาเหตุของความอ่อนเพลียดังนี้

  • เวลาที่เริ่มมีอาการและเวลาที่อาการดีขึ้น
  • อาการอื่น ๆ ที่คุณเคยพบ
  • ปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ
  • ที่มาของความเครียด
  • ยาที่ใช้

หากแพทย์สงสัยว่า มีอาการป่วยที่เป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้า จำเป็นจะต้องทดสอบทางการแพทย์บางอย่างเพิ่ม เช่น การตรวจเลือดหรือปัสสาวะ

[Total: 0 Average: 0]