สาเหตุ อ่อนเพลีย

สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยการดำเนินชีวิต ภาวะทางสุขภาพ และปัญหาสุขภาพจิต 

 • ปัจจัยการดำเนินชีวิต
  • ดื่มเครืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาเสพติดเป็นประจำ
  • ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไป
  • ออกกำลังกายหนักเกินไป
  • ทำงานหนักเกินไป
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • ขาดการนอนหลับ
  • อาการเจ็ตแล็ก (Jet lag) 
  • มีนิสัยรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
  • มีน้ำหนักตัวมากเกินหรือเป็นโรคอ้วน
  • ใช้ยารักษาโรคบางอย่าง เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยารักษาอาการซึมเศร้า และยากล่อมประสาท
  • อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเครียด
  • เบื่อหน่าย หรือกำลังเศร้าโศก
 • ภาวะทางสุขภาพ อาการอ่อนเพลียที่เป็นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นผลกระทบจากการใช้ยารักษาโรค หรือวิธีบำบัดรักษาโรค หรือเป็นสัญญาณของภาวะทางสุขภาพ ได้แก่
 • ปัญหาสุขภาพจิต อาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตได้ ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยของโรคทางจิต เช่น
[Total: 0 Average: 0]