logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ รู้สึกเหนื่อยล้า

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / รู้สึกเหนื่อยล้า / สาเหตุทั่วไปของอาการ รู้สึกเหนื่อยล้า

ควา ความเหนื่อยล้าอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การนอนไม่พอ การออกแรงมากเกินไป การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน การรับประทานอาหารปริมาณมาก หรืออายุที่มากขึ้น

[Total: 0 Average: 0]