ภาวะอกรวน

ภาวะอกรวน คือ ภาวะใดก็ตามที่ผนังทรวงอกถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนมีผลทําให้มีกระดูกซีโครงหักอย่างน้อยที่สุด 3 ซี่ หรือมากกว่า และแต่ละซี่จะต้องมีการหักมากกว่าหนึ่งตําแหน่งขึ้นไปและอาจพบร่วมกับการหักของกระดูกหน้าอกซึ่งทําให้ส่วนที่หักแยกออกจากผนังทรวงอกจนมีผลทำให้มส่วนลอยเกิดขึ้นที่ผนังทรวงอก เรียกส่วนลอยนี้ว่า Floating Segment

สวนลอยนี้เองที่จะทําให้กลไกของการหายใจผิดปกติ โดยขณะที่หายใจเข้าผนังทรวงอกข้างที่ปกติจะขยายตัวออกแต่ผนังทรวงอกข้างที่ได้รับภยันตรายจะยุบลงและขณะหายใจออกผนังทรวงอกข้างที่ปกติจะยุบลงแต่ผนังทรวงอกที่ได้รับภยันตรายกลับจะโป่งพองขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับข้างเราเรียกการหายใจแบบนี้ว่า Paradoxical Respiration ซงภาวะนี้ซึ่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซภายในปอดได้น้อยลงร่างกายอาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอและเกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งได้

ผู้ป่วยจะมีภาวะหายใจลำบาก จาก 2 สาเหตุ คือ อกรวน และปอดช้ำ

อาการ ภาวะอกรวน

การประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น

  • ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง และหายใจไม่สะดวก หายใจเร็วขึ้น
  • ลักษณะการหายใจเร็วและตื้น มีภาวะขาดออกซิเจนโดยวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้ต่ำ หรือพบว่ามีอาการเขียว
  • ตรวจพบจุดกดเจ็บ และผู้ตรวจประเมินสามารถคลำได้กระดูกกรอบแกรบบริเวณที่หัก

การรักษา ภาวะอกรวน

  1. ใส่ endotracheal tube
  2. oxygen supplement
  3. chest tube ในข้างที่มี flail chest
  4. ช่วยหายใจด้วย mechanical ventilation
[Total: 1 Average: 5]