อาการ เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด

                ทารกมีอาการซีดและตาเหลืองตัวเหลืองซึ่งเกิดขึ้นภายใน 2-3  ชั่วโมงหลังคลอด (หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงหลังคลอด) ตับและม้ามอาจโต
                ถ้าตัวเหลืองมาก อาจทำให้ซึม ไม่ดูดนม หรือเกิดภาวะสารบิลิรูบินสะสมในสมอง (kernicterus) สมองพิการได้

[Total: 0 Average: 0]