การรักษา เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด

หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง อาจต้องให้เลือด ทำการฉายแสง (phototherapy) ด้วยเครื่องฉายแสง

ถ้าเป็นรุนแรงอาจต้องทำการเปลี่ยนถ่ายเลือด (exchange transfusion) หรือฉีดอิมมูนสารอิมโกลบูลินเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous immunoglobulin/IVIG)

[Total: 0 Average: 0]