สาเหตุ มาลาเรีย

                เกิดจากเชื้อมาลาเรีย  ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว หรือโปรโตซัว (protozoa) เช่นเดียวกับบิดอะมีบา มียุงก้นปล่อง (anopheles) เป็นพาหะนำโรค คือต้องถูก ยุงที่มีเชื้อมาลาเรียกัดจึงจะเป็นโรค

ระยะฟักตัว มาลาเรีย

  • ชนิดฟาลซิพารัม 9 -14 วัน (เฉลี่ย 12 วัน )
  • ชนิดไวแวกซ์  12 -17 วัน (เฉลี่ย 15 วัน) อาจนาน 6 - 12 เดือน

 ถ้าเกิดจากการให้เลือด  อาจมีระยะฟักตัวสั้นกว่านี้ ถ้ามีการกินยาป้องกันมาลาเรียก็อาจมีระยะฟักตัวยาวกว่านี้

                โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดกับผู้ที่อยู่หรือเข้าไปในเขตป่าเขาแล้วถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ส่วนผู้ที่อยู่ใน เมืองและไม่มีประวัติเดินทางเข้าไปในเขตป่าเขา อาจ ติดเชื้อจากการได้รับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อมาลาเรีย หรือได้รับเชื้อที่สนามบินเนื่องจากยุงก้นปล่องอาจติดมากับ เครื่องบินโดยบังเอิญ (ซึ่งมีโอกาสพบได้น้อยมาก)

[Total: 0 Average: 0]