อาการ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

อาการและอาการแสดง: เป็นอาการของหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวและหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว

[Total: 0 Average: 0]