สาเหตุที่พบบ่อย ใจสั่น

ภาวะใจสั่นอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะการหายใจหลายรูปแบบ การออกกำลังกาย ความเครียด การสูบบุหรี่ การเสพกัญชา แอลกอฮอล์ หรือยาบางอย่าง

[Total: 0 Average: 0]