logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุที่พบบ่อย ใจสั่น

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / ใจสั่น / สาเหตุที่พบบ่อย ใจสั่น

ภาวะใจสั่นอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะการหายใจหลายรูปแบบ การออกกำลังกาย ความเครียด การสูบบุหรี่ การเสพกัญชา แอลกอฮอล์ หรือยาบางอย่าง

[Total: 0 Average: 0]