สาเหตุ โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

ประกอบด้วยโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ เนื่องจากโรคที่ทำให้มีการอักเสบหลายระบบ เช่น Systemic Lupus Erythematosus (SLE)  ปฏิกิริยาของแรงกล (mechanical forces) เช่น ฉายแสงรังสี การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา หลังผ่าตัดเปิดหัวใจ (post-pericardiotomy syndrome) บางรายมีเนื้องอกแพร่กระจายมาที่เยื่อหุ้มหัวใจ ไม่พบสาเหตุ 

[Total: 0 Average: 0]