สาเหตุ หัวใจเต้นเร็ว

อัตราการเต้นของหัวใจ หมายถึง จังหวะการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดแดงที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายในบางภาวะหรือโรคบางโรคสามารถทำให้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติได้ โดยอัตราการเต้นของหัวใจที่ปกติ ขณะพักจะอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที กรณีที่หัวใจเต้นเร็วจะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า100 ครั้งต่อนาทีขึ้นไป โดยผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติจะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวก และรู้สึกใจเต้นแรงได้ ซึ่งอาจเป็นอาการที่แสดงถึงสัญญาณหนึ่งของโรคหัวใจ หรืออาจไม่ใช่สัญญาณของหัวใจ แต่อาจหมายถึงโรคอื่นๆได้ด้วย

          โดยปัจจัยที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วมีหลายปัจจัย ได้แก่ เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา มีภาวะซีดหรือภาวะโรคเลือดอื่นๆ โรคไทรอยด์ โรคหัวใจ มีความเครียด วิตกกังวล การดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ ชา การรับประทายาบางชนิด เช่น ยาลดอาการคัดจมูก

กลุ่มเสี่ยงของคนที่มีโอกาสเกิดโรคหัวใจ

[Total: 0 Average: 0]