โรคลิ้นหัวใจไตคัสปิดตีบ

เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจไตรคัสปิดที่อยู่ระหว่างห้องหัวใจขวาบนและล่าง ทำให้เลือดไหลย้อนกลับขึ้นไป และทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งไปยังปอดลดลง

อาการ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

ลิ้นไตคัสปิดตีบหรือรั่ว  จะมีอาการ

  • อ่อนเพลีย 
  • เหนื่อยหอบง่าย 

จากการที่หัวใจทำงานหนักเพื่อบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงร่างกาย  

มีอาการบวมตามร่างกายเป็นส่วนใหญ่ 

  • เส้นเลือดดำที่คอโป่ง 
  • ตับโต 
  • มีน้ำในช่องท้อง

การรักษา โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

     1.  รักษาเช่นเดียวกับภาวะหัวใจล้มเหลว

     2.  ผ่าตัดลิ้นหัวใจ

          2.1  ซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

                 1) Mitral  valvuloplasty  เป็นการตัดซ่อมแซมที่ใบลิ้นหัวใจ

                2) Mitral  annuloplasty  เป็นการผ่าตัดใส่ห่วงรอบลิ้นหัวใจ  เพื่อป้องกันการแยกของแผลหลังซ่อมแซม

                3) Mtral  valvuloplasty / Commisurotomy  เป็นการผ่าตัดเพื่อขยายรูที่ตีบ          2.2  เปลี่ยนลิ้นหัวใจ  (Valve  replacement)  โดยการใช้ลิ้นหัวใจเทียม  หลังผ่าตัดต้องรับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดตลอดชีวิต

[Total: 0 Average: 0]