การรักษา โรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง

ปัจจุบันได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง (VSD device closure) วิธีการนี้ไม่ต้องทำผ่าตัดใหญ่ ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามในการรักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะทำการรักษาและหลังการรักษา ดังนั้นพยาบาลต้องพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลโดยบูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจแต่กำเนิด การสวนหัวใจและการรักษาเพื่อวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย VSD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้จะกล่าวถึงโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (VSD) อาการและอาการแสดง การรักษาด้วยการใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาพยาบาลในระยะก่อนและหลังการใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วของผนังหัวใจห้องล่าง 

  1. การรักษาทั่วไป ให้ยาควบคุมอาการถ้ามีภาวะหัวใจวาย
  2. การรักษาจำเพาะ การผ่าตัดหรือปิดรูรั่วด้วยอุปกรณ์ผ่านสายสวนหัวใจ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ดังนี้
[Total: 0 Average: 0]