สาเหตุ โรคหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด

สาเหตุหลักมักเกิดตามหลังการติดเชื่อปอดอักเสบแล้ว    ได้รับการรักษาไม่เพียงพอหรือภูมิต้านทานโรคของร่างกายผู้ป่วยไม่แข็งแรง

สาเหตุของโรคนี้ที่มักพบได้บ่อย เช่น

[Total: 0 Average: 0]