อาการ โรคหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด

อาการที่สำคัญของโรคหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดนี้ คือ เจ็บแปลบเมื่อหายใจแรงๆ แน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย อาการอื่นๆ ที่ขึ้นกับสาเหตุของโรค เช่น ไข้ ไอเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดข้อ ปวดท้อง บวม เป็นต้น

ในรายที่เป็นในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการแสดงอะไร   แต่มักจะตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพ

[Total: 0 Average: 0]