สาเหตุ หัดเยอรมัน

เกิดจาก เชื้อหัดเยอรมัน ซึ่งเป็นไวรัสที่มีชื่อว่า รูเบลลา (rubella) เชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลายและสมหะของผู้ป่วย ติดต่อโดยการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสหะที่ผู้ป่วยไอ จามรด หรือโดยการสัมผัสมือ สิ่งของเครื่อง

ระยะฟักตัว 14-21 วัน

[Total: 0 Average: 0]