สาเหตุ เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น สเตรปโตค็อกคัส สแตฟีโลค็อกคัส นิวโมค็อกคัส เป็นต้น ซึ่งอาจพบเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัด  หรือพบในเด็กที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกก็ได้

[Total: 0 Average: 0]