การรักษา เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง

  1. ยาแก้คัดจมูก และยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลลิน อีริโทรไมซิน ร็อกซิโทรไมซิน หรือโคไตรม็อกซาโชล นาน 7- 10 วัน
  2. ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในรูจมูก ให้เขี่ยออก
  3. ถ้าไม่ดีขึ้นใน 7 วัน หรือนำสิ่งแปลกปลอมออกไม่ได้  ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์ ตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุ และให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่พบหากมีสิ่งที่แปลกปลอมก็จะใช้เครื่องมือช่วยเขี่ยออก
[Total: 0 Average: 0]