สาเหตุ หัดดอกกุหลาบ

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า human herpesvirust type 6 (HHV6)  เป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งก็อาจเกิดจาก human herpesvirus type 7  (HHV7) เชื้อมีอยู่ในเสมหะและน้ำลายของผู้ป่วย  ติดต่อโดยการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะที่ผู้ป่วยไอหรือหรือจามรด หรือโดยการสัมผัสมือ  สิ่งของ (เช่น แก้วน้ำ) หรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อแบบเดียวกับไข้หวัด ระยะฟักตัว   5 – 15  วัน

[Total: 0 Average: 0]